Ter Elst & Kasteel Solhof

Disclaimer

URLs: terelst.be

Company, organization: Ter Elst Hotel

Registered Offices:

Ter Elst

Kattenbroek 1

2650 Edegem - BELGIUM

Tel: +32 3 450 90 00

info@terelst.be

VAT number: BE0415320148

Purpose of site: Promotion of the establishment

Director of publication, legal representative: M. Tom HENDRICKX

Editorial Manager: M. Tom HENDRICKX

Webmaster, design, editing, artistic direction: SAS WIHP

Photography: SAS WIHP

Web hosting: SAS WIHP

President SAS WIHP: Vincent Ramelli

The site presents:

● Informative content

● A collection of personal data on line

French Data Protection Act: the site is the subject of a declaration to the Commission Nationale Informatique and Liberté (French Data Protection Authority). You have the right to access, modify, rectify and delete information that concerns you (art. 34 of the Loi Informatique et Libertés (French Data Protection Act)). To exercise this right, please contact: info@terelst.be

Ownership: The site and the information that it contains are protected by French intellectual property law and by international agreements. Except for use by immediate family members or private use, the site and any element of its content may not be reproduced, republished, retranscribed, modified or passed on without the prior authorization of the eligible party.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Recreatie & Congreshotel Ter Elst NV of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Recreatie & Congreshotel Ter Elst NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Recreatie & Congreshotel Ter Elst NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Recreatie & Congreshotel Ter Elst NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Recreatie & Congreshotel Ter Elst NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Recreatie & Congreshotel Ter Elst NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Recreatie & Congreshotel Ter Elst NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Ter Elst & Kasteel Solhof